150 jaar NVvP

De vereniging van 1871 tot aan vandaag

nvvp_lustrum_slingers

De oudste en grootste beroepsvereniging van medisch specialisten in Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ontstaan in een tijd waarin de geneeskunst zich ontwikkelde van academische theorie en tamelijk routineuze praktijk naar medische wetenschap. 

Toewerkend naar de jubileumdag publiceren wij hier in 15 fases, nieuwe decennia. We beginnen in 1871 en eindigen in 2021. Onderstaand een introductievideo over de NVvP tijdlijn 1871-2021 door bestuurslid Alan Ralston. Uw hulp is van harte welkom. Heeft u ideeen voor de tijdlijn? Mail naar a.ralston@nvvp.net

Voor de Tijdlijn is uitvoerig geput en geciteerd uit de volgende standaardwerken:

  • Oosterhuis, H., Gijswijt-Hofstra, M. 2008. Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
  • Vos, J.L.M. 2011. 'Pleitbezorger van de psychiatrie'. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 1871-2011. Utrecht: De Tijdstroom. 
  • Vijselaar, J. and Bolt, T. J.L.C. 2012. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 
  • Scull, A. 2015. Madness in Civilization: A Cultural History of Insanity, from the Bible to Freud, from the Madhouse to Modern Medicine. London: Thames & Hudson Ltd.

Tijdlijn

1891 - 1900

In 1894 verscheen Studien über Hysterie van Josef Breuer en Sigmund Freud, een van de meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de psychiatrie. Het wordt gezien als het fundamentele werk van de psychoanalyse. Voor het eerst worden begrippen als afweer, verdringing en overdracht beschreven. De kiem van de ‘eeuw van Freud’ werd in 1895 geplant.

Lees hier meer over het decennium 1891 - 1900.

1881 - 1890

De Tweede Krankzinnigenwet uit 1884 vormde een beperkte revisie van de Krankzinnigenwet van 1841. Kern van de wetten vormde het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten enerzijds, en regelgeving rond opname en ontslag uit de gestichten anderzijds. De wet van 1884 bleef tot aan de start van de Wet BOPZ in 1994 van kracht.

Lees hier meer over het decennium 1881 - 1890.

1871 - 1880

Vier gestichtsartsen (Johannes Nicolaas Ramaer, Arnoldus Hugo van Andel, Regnerus Lammerts van Bueren en Nicolaas Bernard Donkersloot) besloten in juni 1871 tot de oprichting van een vereniging voor psychiatrie, met drie grondslagen: de bevordering van psychiatrie als wetenschap, de behartiging van de belangen van haar beoefenaars en van het lot der krankzinnigen.

Lees hier meer over de beginjaren van de vereniging.