COVID-19 (Corona-virus)

De impact van COVID-19 op onze samenleving is groot. Ook op de zorg heeft COVID-19 grote impact en zeker ook op de psychiatrie. Wij krijgen daar vragen over binnen van leden. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over de ontwikkelingen rond COVID-19 voor psychiaters.

Contact en vragen
Een situatie als deze is nieuw voor ons allemaal. Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw werk. Heeft u vragen, stelt u deze dan gerust via corona@nvvp.net. Wij zullen ze waar mogelijk beantwoorden, rubriceren en beschikbare best-pratices met u delen. Vragen van zelfstandig gevestigde psychiaters, worden beantwoord in samenwerking met het bestuur van de afdeling ZGP. Eventueel kunnen we uw vragen doorgeleiden naar de Federatie Medisch Specialisten die een team met experts heeft ingericht om vragen te beantwoorden.

Ga naar de algemene adviezen van de NVvP
Ga naar de richtlijn 'GGZ en corona'
Rijksoverheid: vragen over het coronavirus en de ggz

Structuur crisisorganisatie NVvP
Om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden heeft het verenigingsbestuur besloten een crisisorganisatie te formeren. Deze bestaat uit een crisisteam en een taskforce. Het crisisteam wordt voorgezeten door Maarten van Schijndel. De taskforce wordt voorgezeten door Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen aan de Universiteit Utrecht. De crisisorganisatie is via de taskforce verbonden met de afdelingen en commissies van de vereniging doordat elk gremium een lid heeft afgevaardigd. Lees meer.

Nieuwsbrief COVID-19
Nieuwsbrief 15 maart
Nieuwsbrief 25 maart
Nieuwsbrief 31 maart

coronaggz.nl 4

Forum Coronaggz.nl

Enkele leden hebben het initiatief genomen een forum te starten voor uitwisseling van informatie en ervaringen rondom COVID-19 en psychiatrie: www.coronaggz.nl. NVvP-leden hebben deze week een uitnodiging ontvangen om zich te registreren voor het forum. Heeft u niets ontvangen of u heeft problemen met inloggen? Stuur dan een mail naar support@coronaggz.nl.