Algemene adviezen

Allereerst is er de kans dat door ziekte collegae uitvallen en de spoedzorg in het gedrang komt:

  • Wij roepen eenieder op om samen te werken in de regio
  • en waar mogelijk beschikbaar te zijn.

Voor de zorg voor uw patiënten adviseren we onderstaande algemene adviezen te volgen:

  • Social distancing: Zet waar mogelijk uw fysieke contacten om naar videobellen of telefonisch contact.
  • Neem hygiënerichtlijnen in acht als er wel face-to-face contact nodig is (ter beoordeling aan de professional). Voorkom fysiek contact, hoest/nies in de plooi van uw ellenboog of in papieren zakdoekjes (en die meteen na gebruik weggooien), was uw handen goed en regelmatig en houd de handcontactpunten (toetsenborden, telefoon e.d.) goed schoon.
  • Voorkom bijeenkomen in groepen. Zet overleggen, trainingen e.d. waar dat kan om naar videobellen (bijv. Skype of ZOOM). Vermijd bijvoorbeeld ook lunchen in groepen.
  • Beperk groepsvorming: Houd zorginhoudelijke overleggen en overdrachten die strikt noodzakelijk zijn in een zo klein mogelijke setting en waar mogelijk op afstand, via videobellen.

Uiteraard past u deze adviezen altijd toe in combinatie met: