Waar moet ik op letten als ik wil beeldbellen met patiƫnten?

Bij beeldbellen heeft u als zorgprofessional op afstand beeldcontact met uw cliënt. De beelden worden online over en weer gestuurd. Als dit via gratis applicaties gebeurt, zoals Skype, Facetime of Whatsapp, weet u niet precies wat er met de data gebeurt. De beelden bevatten uiteraard persoonlijke en gevoelige informatie, dus het is van groot belang dat u er zorgvuldig mee omgaat. Om de privacy van patiënten en van uzelf te waarborgen, moet het beeldbellen daarom aan een aantal voorwaarden voldoen:

• De apparatuur die u gebruikt voor het beeldbellen moet up-to-date zijn. Veiligheid begint en eindigt bij het actueel houden ervan.

• De organisatie die de beeldbel-app heeft ontwikkeld moet aan de eisen voldoen die in de zorg gelden, zoals NEN-7510 en ISO-27001. Bedrijven buiten Nederland kennen mogelijk andere eisen.

• Gesprekken die u via de app voert moeten via actuele technische protocollen verlopen en op een actuele manier versleuteld zijn.

• De inhoud van gesprekken mag alleen bewaard worden als die voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet gesteld worden aan zorgdata. Zo niet, dan mag de gespreksinhoud niet opgeslagen worden.

Veilige beeldbel-opties zijn: VicasaEmbloomSignalWeSeeDoZaurusE-zorg, CareScreen

Het is van belang dat u de toestemming van uw patiënt voor het beeldbellen in het patiëntendossier vastlegt op een wijze waaruit blijkt dat de patiënt zorgvuldig is geïnformeerd over de werkwijze.