ACCREDITATIE AANVRAGEN

Accreditatie voor bij- en nascholing aan psychiaters, moet door de aanbieder bij de NVvP worden aangevraagd. Een volledige en complete aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma bij de NVvP binnen te zijn. Uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma dient de betaling binnen te zijn.

Voorwaarden
-
Algemene voorwaarden;
- Set van toetsingscriteria;
- Reglement reclamecode;
- Voorwaarden accreditatie toetsvragen bij tijdschriftartikelen;
- Evaluatieformulier (voorbeeld).
- Accreditatie: wie, wat, waar?

Aanvraag indienen
Uw aanvraag dient u in via het GAIA-systeem (=Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen. Voor scholing die via GAIA verloopt, is het accrediteren van bij- en nascholing en het vastleggen van de behaalde accreditatiepunten per persoon volledig geautomatiseerd.

Instellingsaccreditatie
Voor aanbieders die veel bij- en nascholing ontwikkelen is het mogelijk om, als zij voldoen aan de criteria, instellingsaccreditatie aan te vragen. Een instellingsaccreditatie geeft instellingen de bevoegdheid om in eigen beheer of eigen regie ontwikkelde scholingen te accrediteren. Meer informatie over alle criteria en de tarieven treft u in het Reglement instellingsaccreditatie.

Promotie
Vanwege het grote scholingsaanbod, is het niet mogelijk om alle geacrrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten apart onder de aandacht van onze leden te brengen. Uw aanbod wordt wel automatisch opgenomen in de scholingsagenda voor psychiaters. Daarnaast zijn er (betaalde) pr-mogelijkheden middels het tijdschrift De Psychiater. Ook kunt u als aanbieder overwegen om deel te nemen aan de expositie op het jaarlijkse NVvP Voorjaarscongres. Wanneer er psychiaters zijn betrokken bij uw scholing, kunnen zij zelf een aankondiging plaatsen op het (besloten) Ledenpodium van de NVvP.

Bezwaar en Beroep
Reglement voor Bezwaar en Beroep