ACCREDITATIE AANVRAGEN

Om een geaccrediteerde bij- en nascholing aan te kunnen bieden, moet er door de aanbieder een accreditatieaanvraag bij de NVvP ingediend worden. Een volledige en complete aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma bij de NVvP binnen te zijn. Uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma dient de betaling binnen te zijn.

Voorwaarden
-
Algemene voorwaarden;
- Set van toetsingscriteria;
- Reglement reclamecode;
- Voorwaarden accreditatie toetsvragen bij tijdschriftartikelen;
- Evaluatieformulier (voorbeeld).

Aanvraag indienen
Uw aanvraag dient u in via het GAIA-systeem (=Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen. Voor scholing die via GAIA verloopt, is het accrediteren van bij- en nascholing en het vastleggen van de behaalde accreditatiepunten per persoon volledig geautomatiseerd.

Instellingsaccreditatie
Vanaf 1 januari 2016 is het voor aanbieders die voldoen aan de criteria mogelijk om bij de NVvP instellingsaccreditatie aan te vragen. Een instellingsaccreditatie geeft instellingen de bevoegdheid om in eigen beheer of eigen regie ontwikkelde scholingen te accrediteren. Meer informatie over alle criteria en de tarieven treft u in het Reglement instellingsaccreditatie.

Promotie
Vanwege het grote scholingsaanbod, is het niet mogelijk dat wij alle geacrrediteerde bij- en nascholing stuk voor stuk onder de aandacht van onze leden brengen. Uw aanbod wordt in elk geval automatisch opgenomen in de scholingsagenda voor psychiaters. Daarnaast zijn er (betaalde) pr-mogelijkheden middels het tijdschrift De Psychiater. Ook kunt u als aanbieder overwegen om deel te nemen aan de expositie op het jaarlijkse NVvP Voorjaarscongres. Wanneer er psychiaters zijn betrokken bij uw scholing, kunnen zij zelf een aankondiging plaatsen op het (besloten) Ledenpodium van de NVvP.

Bezwaar en Beroep
Reglement voor Bezwaar en Beroep