Visitaties uitgesteld door COVID-19

Visitaties uitgesteld door COVID-19

Door de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 zijn we genoodzaakt om enkele geplande visitaties voorlopig uit te stellen.

Visitaties gepland tot en met 10 april
Alle visitaties die gepland staan tot en met 10 april worden verschoven naar een nieuwe datum. Wij streven ernaar de huidige groepen te verzetten naar een nieuwe datum die de groep én de betrokken visiteurs schikt, zodat de voorbereiding niet verloren gaat. Lukt dit niet, dan wordt er gekeken naar een andere oplossing.

Visitaties gepland na 10 april
Voor visitaties die na 10 april zijn ingepland, geldt dat wij op dit moment nog niet kunnen zeggen of die doorgang vinden. De komende weken volgen wij de berichtgeving rondom het versoepelen, voortzetten of aanscherpen van de huidige maatregelen op de voet en zullen aan de hand daarvan aangeven wat er met die visitaties gaat gebeuren.

Gevolgen herregistratie
Op dit moment wordt actief naar een oplossing gezocht door het RGS. Als hier helderheid over is, zullen we dit naar alle leden van de NVvP communiceren.

 

 

Terug naar het COVID-19 dossier