In de geestelijke gezondheidszorg zijn veel verschillende vormen van patiëntcontact. De zorg en behandeling van patiënten gebeurt thuis, in de polikliniek, in de vrijgevestigde praktijk en in de instelling wanneer een patiënt is opgenomen. In de richtlijn staan maatregelen om in al deze behandelsituaties besmetting te voorkomen en hoe te handelen wanneer een patiënt of medewerker toch besmet is met COVID-19.

Als een patiënt besmet is, gaat het niet alleen over de vraag hoe verdere besmetting voorkomen kan worden, maar ook hoe professionals ervoor zorgen dat de patiënt de goede en noodzakelijke zorg krijgt die voor COVID-19 nodig is.

Behandeling van psychische klachten
Het is belangrijk dat patiënten nu zoveel mogelijk de noodzakelijke behandeling en begeleiding blijven krijgen voor hun psychische klachten. Het is onvermijdelijk dat de behandeling of begeleiding zo mogelijk vervangen wordt door bijvoorbeeld beeldbellen of een andere digitale vorm van behandeling.

Afspraken worden alleen uitgesteld als dit verantwoord is en dit gebeurt in goed overleg met de patiënt.

Persoonlijk contact
Voor de meest kwetsbare patiënten is het uitstellen van een afspraak of het vervangen van een face- to-face-contact door beeldbellen, niet altijd mogelijk. Voor deze patiënten worden in de richtlijn de voorwaarden genoemd waaronder persoonlijk contact mogelijk is. Dit geldt ook voor de opname vervangende dagbehandeling en de groepsbehandeling van ernstig getraumatiseerde patiënten.

Thuiswerken met kinderen
In de nieuwe situatie die door de aangescherpte maatregelen van de overheid is ontstaan, moeten mensen de zorg voor hun kinderen combineren met thuiswerken. Dit kan spanningen veroorzaken en geeft extra druk op gezinnen en volwassenen. Zorgprofessionals worden opgeroepen hiernaar te vragen.

Waar nodig wordt de richtlijn aangevuld voor Beschermd Wonen.
De richtlijn is goedgekeurd door het RIVM en kan op basis van de actualiteit worden aangepast. Het versiebeheer berust bij AKWA. De richtlijn is te vinden op: www.ggzstandaarden.nl