08 februari 2021

Toename zorgkosten door Corona-eenzaamheid

Zorgkosten zullen toenemen door fysieke en mentale klachten die voortvloeien uit groeiende eenzaamheid als gevolg van de verlengde lockdown. Dat blijkt uit deze week verschenen onderzoek van de universiteit Maastricht.

Maastrichtse onderzoekers pleiten voor een urgente aanpak van eenzaamheid in de samenleving. Los van de geestelijke nood, maken mensen die lijden aan ernstige of zeer ernstige eenzaamheid tot een jaar later nog 40 tot 50 procent hogere zorgkosten dan mensen die zich niet eenzaam voelen. Omgerekend naar de volledige Nederlandse bevolking gaat het om een bedrag van ongeveer 2 miljard euro aan zorgkosten per jaar. Eenzaamheid zorgt vooral bij mensen tussen 19 en 40 jaar tot hogere zorgkosten, wijst het Maastrichtse onderzoek onder 350.000 Nederlanders uit.

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, licht toe in De Telegraaf: 'Het aantal eenzame volwassenen met ernstige depressieve klachten neemt niet toe. Het aantal jongeren duidelijk wel. We zien een toename van suïcidaliteit en ernstige eetstoornissen. Vooral de crisiszorg kampt met ernstige tekorten.”. Lees hier het premium artikel.