LET OP: VOORJAARCONGRES VERPLAATST NAAR 17-19 JUNI WEGENS COVID-19

De recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft het NVvP Verenigingsbestuur in overleg met de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) doen besluiten het Voorjaarscongres van 1 t/m 3 april niet door te laten gaan.

Het risico van het samenbrengen van een grote groep zorgprofessionals is nu niet goed te overzien en zou de continuïteit van de psychiatrische zorg in het geding kunnen brengen. Daarnaast heeft een aantal ziekenhuizen en instanties medewerkers reeds opdragen om niet deel te nemen aan (inter)nationale (na)scholingen, wat zal leiden tot een flinke afname in deelnemers en sprekers.

Het Verenigingsbestuur en de CWA betreuren dit besluit ten zeerste: het betreft een zeer belangrijk congres, waarmee we als beroepsgroep de kwaliteit van ons vak toetsen en verbeteren. Ook heeft het congres een essentiële sociale functie voor onze vereniging en is er veel tijd en moeite in geïnvesteerd door leden/sprekers, het bureau en de congresorganisatie.

Gezien dit grote belang van de bijeenkomst, hebben we de afgelopen dagen verschillende (financiële) scenario’s overwogen en hebben we ervoor gekozen om het congres te verplaatsen. Wij zijn verheugd dat het MECC en alle ondersteunende partijen ons de mogelijkheid bieden het congres te verplaatsen naar woensdag 17 t/m vrijdag 19 juni 2020. Verplaatsing is een omvangrijke operatie, maar hiermee verwachten wij u alsnog een kwalitatief hoogwaardig programma aan te kunnen bieden zoals u dit van ons gewend bent.

Uiteraard begrijpen wij dat verplaatsing een aanslag kan zijn op uw agenda. Het programma is echter complex en zorgvuldig elkaar gezet, rekening houdend met een diversiteit aan onderwerpen, patiëntgroepen en stoornissen. Ook is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verspreiding van sprekers over de sessies en de dagen. Wij vragen dan ook uw flexibiliteit en commitment met betrekking tot deze nieuwe data om het programma zo volledig mogelijk in stand te kunnen houden en de standaard van ons Voorjaarscongres in juni hoog te kunnen houden.

Registratiemodule

Precisie Psychiatrie

Het Voorjaarscongres 2020 vindt plaats van 17 t/m 19 juni 2020 in het MECC Maastricht. Het thema is ‘Precisie Psychiatrie’.

Het afgelopen Voorjaarscongres (VJC) over de ‘Toekomst’ wekte inspirerende vergezichten tot leven en een vurige wens tot vernieuwing van zowel inhoud als betrekking. Deze beweging willen we faciliteren via het thema ‘Precisie Psychiatrie: gerichte behandeling en persoonlijk herstel’. We willen samen met u ingrediënten als co-creatie, behandel effect-voorspellingen, n-of-1 trials en herstelnarratief benadrukken om nieuw meer persoonlijk elan te creëren en minder diagnose gedreven psychiatrie.

Lees hier het interview met Hilgo Bruining en Elnathan Prinsen over het congresthema.

VRAAG & ANTWOORD N.A.V. CONGRES VERPLAATSING

Wij realiseren ons dat verplaatsing van het congres consequenties voor u kan hebben. Hieronder treft u een antwoord op de verschillende vragen die deze verplaatsing wellicht bij u oproepen. We stellen alles in het werk om het congres in juni te laten slagen en u te ondersteunen waar mogelijk. Wij streven er naar het congresprogramma volledig in stand te houden en doen daarbij een beroep op uw medewerking.

Andere vragen / opmerkingen, kunt u sturen naar: voorjaarscongres@nvvp.net

DEELNEMERS:

1. Wordt mijn inschrijving automatisch omgezet?
Ja, uw inschrijving wordt automatisch omgezet naar woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020. Voor dezelfde dagen in de week als u zich oorspronkelijk heeft geregistreerd.

2. Ik ben verhinderd op de nieuwe datum, kan ik mijn geld terugkrijgen?
Dat is uiteraard geen probleem. We zijn op dit moment aan het uitzoeken hoe we dit administratief zo spoedig mogelijk met u kunnen afhandelen. Komende week ontvangt u als deelnemer van ons meer informatie.

3. Ik ben deels verhinderd op de nieuwe datum, kan ik mijn geld terugkrijgen?
Dat is uiteraard geen probleem. We zijn op dit moment aan het uitzoeken hoe we dit administratief zo spoedig mogelijk met u kunnen afhandelen. Komende week ontvangt u als deelnemer van ons meer informatie.

4. Hoe zit het met mijn hotelboeking/reservering?

Via online reserveringssysteem / MECC Hotelservices
Uw hotelreservering wordt automatisch omgezet naar juni 2020.
Wilt u toch e.e.a wijzigen of annuleren, neemt u dan contact op de helpdesk van MECC Hotelservices. Zie hiervoor onze website.

Persoonlijke reservering
Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw accommodatie of verplaatsing/annulering mogelijk is.

5. Ik heb mij nog niet ingeschreven, wijzigen de tarieven?
De tarieven wijzigen niet. Wel is de vroegboek-kortingstermijn speciaal voor NVvP-leden verlengd naar 25 mei 2020.

SPREKERS:
Het programma is zorgvuldig en met hulp van velen in elkaar gezet, rekening houdend met een diversiteit aan onderwerpen, vergezichten, patiëntgroepen en stoornissen. Ook is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verspreiding van sprekers over de sessies en de dagen. Wij streven er naar dit programma zo volledig als mogelijk in stand te houden en doen daarbij een beroep op uw medewerking.

1. Wordt uw sessie automatisch omgezet naar dezelfde dag op woensdag 17, donderdag 18 of vrijdag 19 juni?
Ja. Elke sessie die geplaatst is in het programma wordt naar dezelfde dag in juni verplaatst.

2. Een (aantal) spreker(s) van uw workshop, symposium, discussiegroep, poster etc. is verhinderd op die nieuwe datum.
Wij verzoeken u in eerste instantie vervangende sprekers te zoeken en dit door te geven aan helpdesk@klinkhamergroup.com

3. Een aantal sprekers binnen de sessie heeft geannuleerd en wij kunnen geen vervangers vinden.
Wij streven ernaar alleen volledige sessies in het programma te behouden. Mocht dit een probleem voor uw sessie oplevere,n kunt u mailen naar helpdesk@klinkhamergroup.com met daarin welke sessie en annuleringen van sprekers het betreft. Wij zullen in kaart gaan brengen wat de mogelijkheden van herplaatsing zijn, maar kunnen u hierin geen garantie geven.

4. Ik ben spreker maar kan niet in juni naar het congres komen.
U kunt kosteloos annuleren, wel kan dit gevolgen voor de gehele ingediende sessie hebben. Wij verzoeken u dan ook op zoek te gaan naar een vervangende spreker.

STANDHOUDERS:

1. Wijzigt mijn contract?
Door de verplaatsing van het Voorjaarscongres blijven de expositie- en sponsorvoorwaarden van toepassing (zie artikel 14). De tarieven die eerder zijn afgesproken blijven gehandhaafd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eventex.

2. Kan ik mijn standplek annuleren?
Wanneer u zich al had aangemeld voor het Voorjaarscongres in april maar u bent verhinderd in juni blijven onze expositie- en sponsorvoorwaarden van kracht (zie artikel 5).

3. Ik had nog geen stand, kan ik nog een stand aanvragen?
Op dit moment is de expositie vol maar mogelijk zullen er een plekken vrijkomen. Om u op de reservelijst te plaatsen, neemt u contact op met Eventex.

Als Event-reporter deelnemen aan het Voorjaarscongres?

Algemeen woensdag 3 april @NVVP congres April 2019 (108 of 220)

Dat kan! We zijn op zoek naar leden die tijdens het Voorjaarscongres via o.a. korte filmpjes en interviews verslag willen leggen. Voorafgaand aan het congres krijgt u een gratis training van professionele reporters en na afloop ontvangt u een recommendation op uw LinkedIn profiel.  

Als event-reporter doet u verslag van het Voorjaarscongres in tekst, foto en video. Dit wordt via twitterberichten en een social feed tijdens het congres gedeeld. Het interactieve verslag wordt door de deelnemers ook gezien via een LiveWall die op verschillende schermen in het MECC getoond wordt. Deelnemers worden daardoor aangemoedigd om mee te delen. Bij interesse, stuur een mail naar communicatie@nvvp.net !

 

Design Sprint: Het hele jaar door Voorjaarscongres via PSYience?

Platform

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) wil u allen niet alleen op het Voorjaarscongres horen maar het hele jaar door via PSYience, het mogelijk nieuwe wetenschapsplatform dat – indien door u gedragen – ons blijvend kan gaan verbinden en inspireren! 

Het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk, als ook het bedrijven van wetenschap die aansluit bij urgente klinische vragen, is een van onze grootste uitdagingen. De CWA wil deze kloof overbruggen en meer onderlinge verbondenheid  creëren tussen clinici, wetenschappers en iedereen daartussenin om uiteindelijk de (organisatie van) zorg verder te verbeteren en meer onderlinge verbondenheid te creëren.

Wetenschap en technologie ontwikkelen zich exponentieel. Toch verloopt de communicatie tussen wetenschappers en clinici nog traditioneel, in de vorm van artikelen, richtlijnen en congressen. De sterke toename van informatie maakt het echter steeds lastiger om snel de juiste wetenschappelijke inhoud te vinden. Richtlijnen proberen dit bij te benen, maar raken snel verouderd, worden spaarzaam geïmplementeerd en bieden weinig ruimte voor transdiagnostisch en dimensioneel denken. Het Voorjaarscongres probeert nieuwe wegen te openen en wordt goed gewaardeerd, maar faciliteert interactie slechts drie dagen per jaar. Om de uitwisseling tussen wetenschappers en clinici meer toekomstbestendig, interactief en continu te organiseren, is het platform PSYience geïntroduceerd.

Tijdens het Voorjaarscongres zal er gezamenlijk door de CWA en De Jonge Psychiater een Design Sprint georganiseerd worden. Gedurende een aantal aaneengesloten dagen zal een team van experts in onder andere software ontwikkeling, gedragswetenschappen en marketing, op innovatieve wijze van een schets naar een getest prototype komen en deze valideren met de eindgebruikers. Via de Design Sprint kunnen de behoeftes van zowel clinici als wetenschappers geïnventariseerd worden en worden gekeken hoe PSYience het veld daarbij vooruit kan helpen.

De ‘marathonsessie’ moet leiden tot probleemoplossende pitches die tijdens het congres gepresenteerd worden, waarna een vakjury de winnaar kiest aan het einde van het congres.

Heeft u ideeën over wat niet bijvoorbeeld niet mag ontbreken op een dergelijk platform?
Laat het ons weten! Mail naar voorjaarscongres@nvvp.net