Holland’s got talent!

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten is altijd op zoek naar jong onderzoekstalent!

Zit jij in een promotietraject of heb je dit maximaal twee jaar geleden afgerond en ben jij hét talent dat we zoeken? Tijdens het Voorjaarscongres 2020 bieden wij plaats aan maximaal 10 onderzoekers om tijdens een speciaal symposium hun onderzoekstalenten te laten zien. Op dit symposium krijg je de kans om je onderzoek te presenteren volgens het Pecha Kucha format.

Pecha Kucha
Pecha Kucha is Japans voor prietpraat. Het is een beproefd concept voor het houden van korte, creatieve presentaties. Deelnemers presenteren een diavoorstelling van twintig afbeeldingen in een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. Elke afbeelding wordt precies 20 seconden getoond. Deze eisen dwingen tot creativiteit en het to the point zijn. De jury zal een winnaar kiezen en deze zal plenair op vrijdag bekend worden gemaakt.

Zorg dat jij er bij bent en draag jezelf nu voor door een korte, creatieve videoboodschap van maximaal 90 seconden te e-mailen waarin je duidelijk maakt waarom jij het jonge talent bent dat we zoeken en op het symposium niet mag ontbreken. Bij selectie is deelname aan het Voorjaarscongres op onze uitnodiging!

Hoe dan?
Upload je videoboodschap via WeTransfer aangezien je emailclient waarschijnlijk een maximum hanteert voor de grootte van je bijlages. WeTransfer maakt het mogelijk om je videoboodschap met een bericht rechtstreeks naar ons te mailen. Je kunt natuurlijk ook de link van WeTransfer gebruiken om deze met ons te delen in een 'gewone' e-mail.

Inzendingen zijn welkom t/m 24 januari 2020 en kun je sturen naar voorjaarscongres@nvvp.net. We laten je voor eind januari weten of je bent geselecteerd.

Tips voor filmen (met een smartphone):
- Zorg ervoor dat je horizontaal filmt en niet verticaal.
- Houd het beeld scherp: wees (heel) zuinig met inzoomen.
- Zorg voor voldoende lichtinval: ga niet in een donkere ruimte filmen.
- Zorg voor stabiel beeld: gebruik een statief of houd je smartphone met twee handen vast.

Het hele jaar door Voorjaarscongres via PSYience?

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) wil u allen niet alleen op het Voorjaarscongres horen maar het hele jaar door: via PSYience, het mogelijk nieuwe wetenschapsplatform dat – indien door u gedragen – ons blijvend kan gaan verbinden en inspireren!

Het oogmerk van PSYience: weg met de mediapolarisatie en wantrouwen, op naar synergie. Jawel u weet het al, het effect van samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk.

Precisie Psychiatrie als thema van het Voorjaarscongres 2020 belichaamt deze ambitie: de individuele patiënt optimaal helpen door synergie van alle betrokken kennis, personen en instanties. Een nieuwe lente, één gezamenlijk geluid!? Onderweg naar het Voorjaarscongres horen wij graag uw ideeën voor PSYience om zo ieders zichtbaarheid en betrokkenheid te waarborgen.

Bijgaand een infographic met de mogelijke contouren van een interactief duurzaam platform, waarin de vergezichten van de toekomst, precisie psychiatrie, consortia, wetenschap-chats, promoties et cetera een plaats zouden kunnen krijgen. Een ontmoetingsplek rond wetenschap om je vak te ondersteunen, te toetsen. Voor en door de leden.

Hoe mooi zou dat zijn?

Heeft u ideeën over wat niet bijvoorbeeld niet mag ontbreken op een dergelijk platform?
Laat het ons weten! Ga door naar de vragenlijst of mail naar voorjaarscongres@nvvp.net


Als Event-reporter deelnemen aan het Voorjaarscongres?

Algemeen woensdag 3 april @NVVP congres April 2019 (25 of 220)

Dat kan! We zijn op zoek naar leden die tijdens het Voorjaarscongres via o.a. korte filmpjes en interviews verslag willen leggen. Voorafgaand aan het congres krijgt u een gratis training van professionele reporters en na afloop ontvangt u een recommendation op uw LinkedIn profiel.  

Als event-reporter doet u verslag van het Voorjaarscongres in tekst, foto en video. Dit wordt via twitterberichten en een social feed tijdens het congres gedeeld. Het interactieve verslag wordt door de deelnemers ook gezien via een LiveWall die op verschillende schermen in het MECC getoond wordt. Deelnemers worden daardoor aangemoedigd om mee te delen. Bij interesse, stuur een mail naar communicatie@nvvp.net !

Oproep ‘Late-Breaking’ posters: inspireer collega’s met uw onderzoek

Heeft u in de afgelopen periode nieuwe onderzoeksresultaten verkregen en wilt u deze graag delen op het Voorjaarscongres? Dien dan hier uiterlijk 3 februari 2020 een ‘Late-Breaking’ poster-abstract in.

Nieuwe onderzoeksopzetten
Het Voorjaarscongres is niet alleen een uitstekend platform voor verkregen wetenschappelijke inzichten, maar ook om kennis te maken met de allernieuwste onderzoeksopzetten of inititaieven voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Heel graag verbinden wij onderzoekers, belangstellenden, geïnteresseerden en respondenten aan elkaar. Met als doel om contact, uitwisseling en eventuele samenwerking of participatie te stimuleren!

Heeft u recent een onderzoeksopzet uitgewerkt en zoekt u nog deelnemers, of zou u graag eens sparren met collega’s over een onderzoeksidee dat u heeft? Dien uw onderzoeksopzet of -idee in via de abstractmodule (voor 3 februari a.s.) voor een plek op het congres.

Na beoordeling en acceptatie van het abstract, krijgt u de mogelijkheid deze te presenteren via de zogenaamde postersessies. De posters worden gedurende 3 congresdagen opgehangen in drukbezochte locaties op het Voorjaarscongres.
Tijdens de populaire poster-borrelsessies licht u uw ( op te zetten) onderzoek toe aan passerende collega’s. Als posterindiener krijgt u daarbij korting op de deelnamekosten van het congres.

Dien nu uw Late Breaking abstract of onderzoeksopzet in!

 

 

 

'Precisie Psychiatrie'

28d03685-9ffd-4e1d-93aa-481e315ae00b

Het Voorjaarscongres 2020 vindt plaats van 1 t/m 3 april 2020 in het MECC Maastricht. Het thema is ‘Precisie Psychiatrie’.

Het afgelopen Voorjaarscongres (VJC) over de ‘Toekomst’ wekte inspirerende vergezichten tot leven en een vurige wens tot vernieuwing van zowel inhoud als betrekking. Deze beweging willen we faciliteren via het thema ‘Precisie Psychiatrie: gerichte behandeling en persoonlijk herstel’. We willen samen met u ingrediënten als co-creatie, behandel effect-voorspellingen, n-of-1 trials en herstelnarratief benadrukken om nieuw meer persoonlijk elan te creëren en minder diagnose gedreven psychiatrie.

We bouwen daarbij voort op de vijf vergezichten die de rode draad vormden van het congres in 2019.