Het hele jaar door Voorjaarscongres via PSYience?


De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) wil u allen niet alleen op het Voorjaarscongres horen maar het hele jaar door: via PSYience, het mogelijk nieuwe wetenschapsplatform dat – indien door u gedragen – ons blijvend kan gaan verbinden en inspireren!

Het oogmerk van PSYience: weg met de mediapolarisatie en wantrouwen, op naar synergie. Jawel u weet het al, het effect van samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk.

Precisie Psychiatrie als thema van het Voorjaarscongres 2020 belichaamt deze ambitie: de individuele patiënt optimaal helpen door synergie van alle betrokken kennis, personen en instanties. Een nieuwe lente, één gezamenlijk geluid!? Onderweg naar het Voorjaarscongres horen wij graag uw ideeën voor PSYience om zo ieders zichtbaarheid en betrokkenheid te waarborgen.

Bijgaand een infographic met de mogelijke contouren van een interactief duurzaam platform, waarin de vergezichten van de toekomst, precisie psychiatrie, consortia, wetenschap-chats, promoties et cetera een plaats zouden kunnen krijgen. Een ontmoetingsplek rond wetenschap om je vak te ondersteunen, te toetsen. Voor en door de leden.

Hoe mooi zou dat zijn?
Heeft u ideeën over wat niet bijvoorbeeld niet mag ontbreken op een dergelijk platform?
Laat het ons weten! Ga door naar de vragenlijst of mail naar voorjaarscongres@nvvp.net


'Precisie Psychiatrie'

Algemeen woensdag 3 april @NVVP congres April 2019 (86 of 220)

Het Voorjaarscongres 2020 vindt plaats van 1 t/m 3 april 2020 in het MECC Maastricht. Het thema is ‘Precisie Psychiatrie’.

Het afgelopen Voorjaarscongres (VJC) over de ‘Toekomst’ wekte inspirerende vergezichten tot leven en een vurige wens tot vernieuwing van zowel inhoud als betrekking. Deze beweging willen we faciliteren via het thema ‘Precisie Psychiatrie: gerichte behandeling en persoonlijk herstel’. We willen samen met u ingrediënten als co-creatie, behandel effect-voorspellingen, n-of-1 trials en herstelnarratief benadrukken om nieuw meer persoonlijk elan te creëren en minder diagnose gedreven psychiatrie.

We bouwen daarbij voort op de vijf vergezichten die de rode draad vormden van het congres in 2019.

 

Terugblik Voorjaarscongres 2019

photostique-nvvp2018-dag2-183

Tijdens het Voorjaarscongres 2019 zijn er veel twitterberichten, foto's, video's en andere sfeerimpressies online verschenen. Deze vindt u terug in de social-feed in de congress-app en op onze sociale media kanalen: Twitter, YouTube en Instagram (@Depsychiaters).