REGISTRATIE VJC: Psychiatrie van de toekomst

Hoe ziet onze toekomst er uit? Die vraag brandt bij velen van ons op de lippen. De psychiatrie van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook vele dilemma’s. We staan voor belangrijke uitdagingen en keuzes. Wat is de houdbaarheid van de DSM? Behouden we onze medische identiteit? Kunnen we behandelmogelijkheden verbeteren of is herstel het nieuwe ideaal?

Tijdens het aankomend VJC willen we volop ruimte bieden om deze thema’s en kwesties te bespreken via uw wetenschappelijke bijdrages, discussies en workshops. Nieuw dit jaar zijn de Clinical Cases waar casuïstiek (zie de module voor toelichting) gepresenteerd kan worden om interactie over klinisch onderzoek en innovatie  te bevorderen. Voorts hebben we prikkelende en visionaire plenaire sprekers bereid gevonden om het thema te omlijsten.

NVvP Leden en sprekers kunnen zich via deze link inschrijven voor deelname aan het Voorjaarscongres.

REGISTRATIE

Staatssecretaris Paul Blokhuis komt naar het Voorjaarscongres!

paul-blokhuis-lg

Op donderdagmiddag zal er dit jaar op het plenaire podium een College Tour gaan plaatsvinden! Op prime time laten wij u graag verder kennis maken met Paul Blokhuis, de staatssecretaris van VWS, tijdens een interactief interview met Coen Verbraak en vragen uit de zaal.  Graag nodigen wij u dan ook tot het indienen van vragen, die u na een selectie ook zelf mogen gaan stellen tijdens de College Tour!

Laat je inspireren door bijvoorbeeld:

  • Wat heeft de staatssecretaris en ook Politiek Den Haag met psychiatrie & psychiaters?
  • Hoe ziet de staatssecretaris de psychiatrie van de toekomst?
  • Welke creatief oplossing/wenkend perspectief heeft hij voor een aantal hardnekkige problemen als wachtlijsten, administratieve lasten, tekort aan psychiaters, complexe patiënten die tussen wal en schip vallen?
  • Hoe overleeft de staatssecretaris in een veld dat in zijn nek hijgt en  een Tweede Kamer die uiterst kritisch is? Hoe gaat hij regie pakken?
  • Wat is de boodschap van de staatssecretaris aan psychiaters?

Wij zien al uw vragen tegemoet op voorjaarscongres@nvvp.net

 

30 uur non-stop aan de slag om de toekomst van de psychiatrie vorm te geven!

Knipsel.JPG

Bij de toekomst van de psychiatrie hoort ook 'out-of-the-box' denken, verkennen van nieuwe methoden en leren van andere vakgebieden. Daartoe vindt tijdens het voorjaarscongres een zogenaamde 'Challenge' plaats. Aan de hand van drie klinisch relevante vraagstukken, gericht op de psychiatrie van de toekomst, gaan teams gedurende 30 uur non-stop aan de slag om die toekomst handen en voeten te geven. De vraagstukken betreffen netwerkzorg, polyfarmacie, en cliënten-contact.

De teams zijn multidisciplinair samengesteld, zowel met professionals en studenten uit de zorg als experts en studenten uit de wereld van design, ICT en techniek. De ontwikkelingen zullen ‘live’ te volgen vanuit een ‘glazen huis’ op het congresterrein.  De Challenge is een initiatief van de afdeling ouderenpsychiatrie.

Wil je als AIOS betrokken zijn en meedenken in deze Challenge of ken je studenten of co-assistenten die hier aan mee zouden willen doen?  Kijk dan snel op www.psychiatrievandetoekomst.nl !