Help uw collegae in nood!

Geachte collega,

We krijgen van verschillende ggz-instellingen signalen dat de druk op de psychiaters die werken in de reguliere zorg en de crisisdienst te hoog wordt. We roepen u daarom op in de regio bij te springen waar dit nodig is.

Het geldt op dit moment voor Reinier van Arkel en GGZ-Oost Brabant*. Maar we verwachten dat het aantal instellingen in nood de komende periode toeneemt. Bent u in de gelegenheid bij te springen, dan kunt u zich melden bij de instelling in uw regio (zie overzicht hieronder voor contactpersonen) of bij de NVvP (corona@nvvp.net).

In navolging  van de KNMG geldt onze oproep niet alleen voor zelfstandig gevestigden, zzp’ers en/of psychiaters met een klein dienstverband, maar ook voor gepensioneerde collegae.

In sommige regio’s  is de druk op de overbelaste zorg inmiddels zo hoog dat de regels omtrent registratie tijdelijk zijn versoepeld om mensen in staat te stellen een bijdrage te leveren. ‘Om levens te redden is het nodig dat er tijdens de coronacrisis tijdelijk wat soepeler wordt omgegaan met de Wet BIG. Ook coassistenten en gepensioneerde artsen die niet meer BIG-geregistreerd zijn, moeten onder bepaalde voorwaarden kunnen worden ingezet,’ schreef KNMG-voorzitter René Héman op de KNMG-site. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft laten weten open te staan voor het initiatief, mits mensen niet te lang met hun werk zijn gestopt.

Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP

* in een eerder bericht werd per abuis ook Altrecht genoemd. Voor deze instelling geldt de situatie (nog) niet.

Overzicht contactpersonen