RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Deze week kondigde de KNMG een coulanceregeling aan voor de herregistratie-eisen in deze tijden van crisis. Volgens de regeling behouden alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%.

Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige 'artikel-3-beroepen' in het BIG-register.

Lees meer.