12 februari 2021

NVvP vraagt snel concrete invulling steunpakket welzijn

Vrijdag 12 februari werd bekend dat het kabinet 200 miljoen beschikbaar stelt om jongeren perspectief te bieden (40 miljoen) voor hulp tegen bijvoorbeeld eenzaamheid van kwetsbare groepen zoals ouderen (100 miljoen) en geld tegen coronakilo's en voor dak- en thuislozen (60 miljoen).

"We hebben niet alleen een zorgcrisis en een economische crisis, maar ook een #welzijnscrisis", zo zei Blokhuis na afloop van de ministerraad.

Het geld voor hulp aan jongeren wil Blokhuis investeren in bestaande initiatieven tegen eenzaamheid, zoals digitale ontmoetingen voor jongeren en discussieplatforms en fysieke bijeenkomsten die wel coronaproof moeten zijn.

Arne Popma Popma, voorzitter Kinder- en Jeugd Psychiatrie bij de NVvP, die al maanden aandacht vraagt voor de mentale gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren reageert positief op dit nieuws: "Een hele mooie stap! Nu snel doorzetten met concrete invulling van het deltaplan jeugd! Wij zullen ons er vanuit de NVvP vol voor blijven inzetten binnen de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd."