AFDELING KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Op deze pagina vindt u de digitale omgeving van het visiedocument van de Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) van de NVvP. Vind hier alles wat u wilt weten over de kinder- en jeugdpsychiater, voorbeelden uit de praktijk en manieren om contact te leggen met de afdeling.
Download hier het digitale visiedocument (pdf).

De kinder- en jeugdpsychiater is maatschappelijk betrokken!

Kinderen en jongeren met psychische problemen hebben recht op professionele diagnostiek en gepaste hulp. De kinder- en jeugdpsychiater komt op voor de belangen van het psychiatrisch kwetsbare kind en zijn ouders door een actief maatschappelijk georiënteerde houding.

Lees meer

Wat doet een kinder- en jeugdpsychiater?

Een kinder- en jeugdpsychiater is de medisch opgeleide specialist die werkzaam is in het veld van de jeugdhulp. Hij onderzoekt kinderen met complexe, ernstige psychische problemen en behandelt en begeleidt hen en hun ouders.

Lees meer

Wat onderscheidt de kinder- en jeugdpsychiater van anderen?

Hoe complexer en ernstiger de psychische problemen zijn – bijvoorbeeld bij gevaar voor zelfdoding of ernstig ontregeld en vreemd gedrag door een psychose - hoe meer de kinder- en jeugdpsychiater betrokken moet worden. Door zijn opleiding tot arts is hij gewend om diagnoses te stellen, behandelbeleid te maken en knopen door te hakken.

Lees meer

Hoe verhoudt de kinder- en jeugdpsychiater zich tot de wetenschap?

Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie is de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek en behandeling van groot belang. De kinder- en jeugdpsychiater houdt zich op de hoogte van de nieuwste inzichten en past deze toe in de praktijk.

Lees meer

Met wie werkt de kinder- en jeugdpsychiater samen in de jeugdhulp?

De andere professionals in het veld van de jeugdhulp zijn belangrijke partners zonder wie de kinder- en jeugdpsychiater zijn werk niet goed kan doen. Omgekeerd kunnen die andere professionals in het veld hun werk niet goed doen als zij geen beroep kunnen doen op de kinder- en jeugdpsychiater.

Lees meer

Met welke andere artsen werkt de kinder- en jeugdpsychiater samen?

De kinder- en jeugdpsychiater werkt met verschillende artsen samen.

Lees meer

Hoe word je kinder- en jeugdpsychiater?

Om kinder- en jeugdpsychiater te worden moet je eerst de opleiding tot arts volgen. De studie geneeskunde duurt zes jaar, in de laatste drie jaar loop je als co-assistent diverse stages in verschillende ziekenhuizen waarin je onder begeleiding van een medisch specialist leert patiënten te onderzoeken en te behandelen.

Lees meer

Voorbeelden uit de praktijk (vignetten)

Sofie komt boos uit bed en in de avond gaat ze weer boos naar bed. Sofie vindt het vreselijk om naar school te gaan. Haar tics beheersen haar leven…

Peter is dertien jaar. Bij een oudere broer en bij vader is ADHD vastgesteld, bij een oudere zus ADD. Ouders herkennen ook in Peter veel kenmerken , maar heeft Peter wel ADHD?

Lees meer

Meer informatie & contact met de afdeling

Bent u psychiater en benieuwd naar het jaarplan van de Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie? Ga naar de ledenpagina van de afdeling op het Ledennet.