Met welke andere artsen werkt de kinder- en jeugdpsychiater samen?

De kinder- en jeugdpsychiater werkt met verschillende artsen samen:

  • Met de psychiaters die werkzaam zijn in de volwassenpsychiatrie; kinderen met psychische problemen worden immers volwassen. Daarnaast kunnen ouders zelf psychische problemen hebben.
  • Met de jeugdarts; kinderen worden op vaste momenten in hun ontwikkeling en op verzoek gezien door de jeugdarts, soms als enige, op het consultatiebureau, op school en in de wijkteams.
  • Met de huisarts; lichamelijke en psychische problemen beïnvloeden elkaar én kinderen met psychische problemen worden vaak als eerste door de huisarts gezien.
  • Met de andere medisch specialisten; kinderen met lichamelijke problemen hebben een grotere kans op psychische problemen en omgekeerd vergroten psychische problemen de kans op ziekte en verkleinen de kans op genezing. Ook kan de kinder- en jeugdpsychiater aan hen advies geven over wilsbekwaamheid van kinderen.