Hoe verhoudt de kinder- en jeugdpsychiater zich tot de wetenschap?

Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie is de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek en behandeling van groot belang. De kinder- en jeugdpsychiater houdt zich op de hoogte van de nieuwste inzichten en past deze toe in de praktijk. Het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie kan binnen de jeugdhulp van grote waarde zijn. Door de combinatie van klinische ervaring en wetenschappelijke kennis kan de kinder- en jeugdpsychiater adviseren over beleid in de jeugdhulp en bijdragen aan multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden.