De kinder- en jeugdpsychiater is maatschappelijk betrokken!

Kinderen en jongeren met psychische problemen hebben recht op professionele diagnostiek en gepaste hulp. De kinder- en jeugdpsychiater komt op voor de belangen van het psychiatrisch kwetsbare kind en zijn ouders door een actief maatschappelijk georiënteerde houding. Hij of zij laat zijn maatschappelijk engagement in de praktijk zien door zich te verbinden met het hele veld en zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het doelmatig inzetten van beschikbare middelen. Als ondernemende en zelfbewuste professional komt de kinder- en jeugdpsychiater op voor zijn vak, ten behoeve van die kinderen en hun gezinnen die gezien hun psychiatrische kwetsbaarheid recht hebben op gepaste hulp.