Met wie werkt de kinder- en jeugdpsychiater samen in de jeugdhulp?

De andere professionals in het veld van de jeugdhulp zijn belangrijke partners zonder wie de kinder- en jeugdpsychiater zijn werk niet goed kan doen. Omgekeerd kunnen die andere professionals in het veld hun werk niet goed doen als zij geen beroep kunnen doen op de kinder- en jeugdpsychiater. Daarom moet de kinder- en jeugdpsychiater zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar zijn.

De kinder- en jeugdpsychiater werkt intensief samen met gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) en andere professionals werkzaam in de jeugdhulp (zoals verpleegkundigen, socio- en vaktherapeuten en maatschappelijk werkenden).

De kinder- en jeugdpsychiater is op verschillende manieren betrokken bij de hulp aan kinderen en hun ouders: als hoofdbehandelaar, medebehandelaar en als consulent (bijvoorbeeld voor de buurt- of wijkteams).