COMMISSIES, AFDELINGEN & PLATFORMS

Het verenigingsbestuur laat zich per pijler adviseren door een strategische adviescommissie. Voor positionering en belangenbehartiging is dit de Beroepsbelangencommissie (BBC), voor kwaliteit de Commissie Kwaliteitszorg (CKZ), voor de opleidingen neemt het Concilium deze taak op zich en op het gebied van wetenschap krijgt het bestuur advies van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA). Daarnaast kent de vereniging diverse commissies en werkgroepen die zich met specifieke onderwerpen binnen één van de pijlers bezighouden.
De vereniging heeft afdelingen die ieder op hun eigen – inhoudelijke – terrein beleid ontwikkelen, kennis uitwisselen en deelbelangen behartigen. De platforms van de vereniging richten zich vooral op kennisuitwisseling.