ELEKTROCONVULSIETHERAPIE (ECT) - PRAKTISCHE WERKWIJZE

Voordat tot behandeling kan worden overgegaan
Als besloten is, dat voor een bepaalde patiënt ECT de aanbevolen behandeling is, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Aan de patiënt, of indien hij hiertoe niet zelf in staat is, zijn wettelijk vertegenwoordiger, wordt toestemming gevraagd voor de behandeling. Voorafgaande aan de toestemming wordt uitgebreide voorlichting gegeven over hoe ECT in zijn werk gaat. Desgewenst kan familie hierbij aanwezig zijn. Werking en mogelijke bijwerkingen worden besproken. Behandeling gebeurt in principe altijd met toestemming van de betrokkene. Slechts in geval van direct (levens)gevaar, mag ECT tegen de wens van de patiënt uitgevoerd worden. Voordat met de behandeling kan worden begonnen, is het meestal nodig de bestaande medicijnen te verminderen, of helemaal te stoppen. Ook dient een lichamelijk onderzoek te hebben plaatsgevonden. Eventueel wordt nog een hartfilmpje gemaakt.

Hoe wordt ECT uitgevoerd?
ECT wordt uitgevoerd onder een lichte vorm van totale narcose. Daarom is bij de behandeling niet alleen een psychiater, maar ook een anesthesioloog aanwezig. De behandeling vindt plaats in een ruimte die is ingericht met narcose apparatuur.

Eerst wordt de patiënt onder narcose gebracht en vervolgens worden spierverslappende medicijnen toegediend. Er worden elektroden op het hoofd geplaatst. Daarna wordt door een kortdurende elektrische stroom een toeval opgewekt. Dit alles gebeurt onder voortdurende controle van hart- en hersenactiviteit. Normaal gesproken treden tijdens een toeval schokkende bewegingen op van armen en benen. Omdat de patiënt middelen heeft gekregen die de spieren verslappen, blijft hij toch rustig liggen.

Binnen enkele minuten wordt de patiënt weer wakker. Hij herinnert zich dan vaak niets van wat er is gebeurd. De behandeling vindt twee tot drie keer per week plaats, meestal gedurende een aantal weken.

Medicijnen en ECT
In het algemeen worden alle medicijnen, die te maken hebben met de behandeling van het psychiatrische ziektebeeld, gestopt voordat met ECT wordt begonnen. Van sommige medicijnen is bekend dat gelijktijdig gebruik ervan, het effect van ECT negatief beïnvloedt. Ook kan de combinatie van ECT en sommige medicijnen, de kans op bijwerkingen verhogen. Benzodiazepinen (slaapmiddelen en medicijnen tegen angst) bemoeilijken het krijgen van een insult en benadelen het effect. Het heeft dan ook de voorkeur om het gebruik van benzodiazepinen zoveel mogelijk te beperken.

Waar in Nederland?
In Nederland komen steeds meer plaatsen waar ECT mogelijk is. Op dit moment bestaat de behandeling in alle academische ziekenhuizen. Verder kan een groot aantal algemene psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen verspreid over Nederland de behandeling toepassen.