ELEKTROCONVULSIETHERAPIE (ECT) - DUUR VAN DE BEHANDELING

Einde van de behandeling
Bij 50% tot 90% van de patiënten wordt na een aantal ECT behandelin-gen een goed resultaat bereikt.

Het besluit om met de ECT te stoppen wordt genomen door de behandelend psychiater. In het algemeen geldt, dat de behandeling wordt beëindigd wanneer de patiënt volgens plan verbeterd is, of wanneer geen verdere verbetering meer plaatsvindt. Gemiddeld zijn er ongeveer 12 behandelingen nodig, in bijvoorbeeld een frequentie van twee keer per week.

Na beëindiging van de ECT krijgt de patiënt opnieuw medicijnen; deze zijn bedoeld om de verkregen verbetering te behouden.

Het is wel van belang om te beseffen, dat ECT altijd deel uitmaakt van een uitgebreidere behandeling. Voor het genezen van een ernstige depressie, is er - naast ECT - veel tijd en aandacht nodig om weer helemaal beter te worden. Zo moeten ook achterliggende factoren die een rol speelden bij het ontstaan van de depressie, aandacht krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gesprekken met de psychiater. En na een lange periode van ziek zijn is het meestal moeilijk om weer te gaan functioneren als vanouds. Daarvoor kunnen nog aanvullende behandelingen nodig zijn.

In een enkel geval, bijvoorbeeld als eerder gebleken is dat mensen ondanks medicijnen opnieuw klachten krijgen, kan besloten worden tot zogenaamde onderhouds-ECT. Dit betekent dat iemand voor een langere periode in afnemende frequentie (van wekelijks, tot maandelijks, of nog minder vaak) ECT krijgt om het bereikte effect te behouden. Het staken van onderhouds-ECT gaat in overleg met patiënt en behandelaars.