ELEKTROCONVULSIETHERAPIE (ECT) - MEER INFO

Depressie Centrum
Onderdeel van het Fonds Psychische Gezondheid dat zich inzet voor mensen met een depressie en hun naasten

Stichting Pandora
Voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad

Stichting Labyrint / In Perspectief
Stichting ter ondersteuning van familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen