ELEKTROCONVULSIETHERAPIE (ECT) - TIPS

Tips voor patiënten:

  • Laat u goed voorlichten; er is vaak een videoband op de afdeling beschikbaar die u van tevoren kunt bekijken.
  • Als u feiten of namen vergeet, vraag er dan naar bij verplegend personeel, familie of vrienden.
  • Bijwerkingen zoals hoofdpijn, spierpijn of misselijkheid zijn niet altijd te voorkomen, maar meestal wel te behandelen. Bespreek de bijwerkingen met uw arts.
  • Als u zorgen heeft over eventueel geheugenverlies, kunt u zichzelf helpen om een dagboekje of een agenda bij te houden. Daarin kan worden genoteerd wie er op bezoek komen, wanneer de volgende afspraak met de arts is of wanneer bepaalde afdelingsactiviteiten plaatsvinden. U voorkomt daarmee dat u voor verrassingen komt te staan. Voor sommige mensen is het prettig om zich achteraf nog een beeld te kunnen vormen van deze periode in hun leven.


Tips voor naasten:

  • Een narcose ondergaan is altijd eng, steun de patiënt hierin.
  • Help de patiënt zich namen en feiten te herinneren, gebruik hiervoor zo nodig een agenda, dagboek of foto’s.
  • Heeft u zelf vragen over de behandeling, wendt u zich dan tot de leden van het behandelend team.