Printbare versie

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


De complete tekst van de NVvP patiënteninformatie over depressie en medicijnen bij depressies kunt u hieronder in een pdf-bestand downloaden.
De tekst is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van de NVvP, behalve daar waar andere bronnen worden vermeld.
Overname en/of verspreiding van de tekst is toegestaan onder voorwaarden