DEPRESSIE - COLOFON

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


Deze patiënteninformatie is met de grootste zorg samengesteld door een redactie bestaande uit psychiaters aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie of vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw psychiater of andere hulpverlener.
NVvP disclaimer

Auteurs
Van de oorsponkelijke uitgave:
M.J. van Verschuer (eindredacteur)
E.A.M. Knoppert-van der Klein
E. van Meekeren
L. van Lin
P.F.Bouvy (deel medicijnen)

De voorlaatste versie is tot stand gekomen met hulp van T. Birkenhäger. 
De huidige versie is geactualiseerd en bewerkt door A.J.L.M. van Balkom, H.G. Ruhé en J. Spijker.

Huidige redactie van voorlichtingsmateriaal
R. Hoekstra (voorzitter)
R.E. Ruijne
M.J. Veldman-Hoek
M.A.V. van Verschuer

Eindredactie van oorspronkelijke folder
W. Smith-van Rietschoten