DEPRESSIE - OORZAKEN

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


Meestal is er niet één oorzaak waardoor u een depressie krijgt. Het komt vaak door een combinatie van oorzaken. Hieronder beschrijven we de drie belangrijkste oorzaken.

Biologische oorzaken

  • Binnen families, waar veel depressies voorkomen, is de kans om een depressie te krijgen voor een deel erfelijk bepaald.
  • Bij een depressie is de activiteit van bepaalde gebieden in de hersenen verstoord. Daardoor zijn de stoffen, die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen uit evenwicht. Met antidepressieve medicijnen kan dit evenwicht worden hersteld.
  • Bepaalde lichamelijke ziekten, zoals een schildklieraandoening, kunnen een depressie veroorzaken. Ook verkeerd of te veel medicijngebruik kan een depressie veroorzaken.
  • Depressies gaan nogal eens samen met te veel alcohol of drugs.


Om uit te zoeken of uw depressie biologische oorzaken heeft, kan een arts een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek bij u uitvoeren.

Psychische oorzaken
Psychische oorzaken gaan over hoe goed u in staat bent om uw problemen te ‘dragen’ (dat noemen we draagkracht). Hoe goed kunt u met problemen omgaan, durft u hulp van vrienden of familie te vragen? Dat, en andere karaktereigenschappen spelen een rol.

Sociale oorzaken
Sociale oorzaken zijn heftige gebeurtenissen die een groot effect kunnen hebben in een mensenleven. Bijvoorbeeld relatieproblemen of een echtscheiding, ziekte of dood van de partner, spanningen op het werk. Ook positieve gebeurtenissen kunnen soms heel ingrijpend zijn, zoals de geboorte van een kind.

Oorzaken spelen per persoon een andere rol
Deze drie oorzaken kunnen allen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. Hoe dat uitpakt, verschilt per persoon. Een voorbeeld. Iemand die moeite heeft met alleen zijn en bij wie depressies in de familie voorkomen, heeft na het verlies van een partner een grotere kans een op depressie dan iemand die wel goed alleen kan zijn en bij wie geen depressies in de familie voorkomen.