PSYCHOTHERAPIE - THERAPIEVORMEN

Psychotherapie bestaat in veel verschillende soorten en maten. Er komen nog regelmatig nieuwe varianten van psychotherapie bij. Vaak zijn meerdere soorten psychotherapie geschikt in een behandeling. Uw therapeut kan u adviseren wat het meest geschikt is voor u. Daarbij telt uw persoonlijke voorkeur ook mee.

Klachtgericht of persoonsgericht
Grofweg zijn er twee vormen psychotherapie: klachtgerichte en persoonsgerichte therapie. Bij klachtgerichte therapie staan één of enkele van uw klachten centraal in de therapie. Bij persoonsgerichte therapie staat u als persoon centraal. In sommige therapieën worden de twee vormen gecombineerd. En het kan voorkomen dat in de loop van een therapie het accent verschuift van klachtgericht naar persoonsgericht of andersom. .