Printbare versie

De complete tekst van de NVvP patienteninformatie over psychotherapie kunt u hieronder in een pdf-bestand downloaden. De tekst is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van de NVvP, behalve daar waar andere bronnen worden vermeld.

Overname en/of verspreiding van de tekst is toegestaan onder voorwaarden.

Folder Psychotherapie (platte tekst)