PSYCHOTHERAPIE - ALGEMEEN

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie, die met succes wordt toegepast bij diverse psychische klachten of psychiatrische stoornissen. Psychotherapie is meer dan ‘gewoon praten’: u leert in psychotherapie onder andere wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door anders tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen u en de mensen in uw directe omgeving. Psychotherapie kan u stimuleren onbekende kanten van uzelf te ontdekken.

Aan het begin van de behandeling zal de therapeut met u een behandelplan opstellen. Daarin staat wat uw klachten zijn en aan welke problemen u in de therapie gaat werken. In het behandelplan wordt ook afgesproken welk soort therapie u krijgt en wat de doelen van behandeling zijn.

Psychotherapie werkt alleen wanneer u zelf actief meewerkt aan de therapie. Van u wordt verwacht dat u zoveel mogelijk eerlijk vertelt wat er in u omgaat, wat u denkt en voelt. Verder is het nodig dat u ook tussen de therapiegesprekken in met de therapie ‘bezig’ bent, bijvoorbeeld door over bepaalde zaken na te denken, of door gevoelens en gedachten thuis te noteren. Psychotherapie is dus ‘hard werken’, vergt aandacht en kost tijd en energie. Psychotherapie is daarom niet geschikt voor mensen die ernstig verward (‘psychotisch’) zijn en ook niet voor mensen die vaak onder invloed zijn van alcohol of drugs. Ook wanneer er veel sociale problemen zijn zoals bijvoorbeeld grote schulden of dreigende uithuiszetting is het beter eerst orde op zaken te stellen alvorens aan psychotherapie te beginnen.

Pillen of praten?
Vaak vragen mensen zich af wat bij psychische problemen beter is: medicijnen of psychotherapie (‘pillen of praten’). Bij veel stoornissen kunnen zowel medicijnen als psychotherapie goed effect hebben. Psychotherapie en medicijnen zijn bovendien prima te combineren. U kunt overleggen met uw huisarts of therapeut wat in uw geval het beste is. Naast de aard van de klachten, speelt uw eigen voorkeur hierbij een belangrijke rol. Bij ernstige depressies of verwardheid kan het nodig zijn eerst medicijnen te nemen voordat psychotherapie mogelijk is.