Printbare versie

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

De complete tekst van de NVvP patiënteninformatie over dwangstoornissen kunt u hieronder in een pdf-bestand downloaden.
De tekst is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van de NVvP, behalve daar waar andere bronnen worden vermeld.
Overname en/of verspreiding van de tekst is toegestaan onder voorwaarden

Folder Borderline persoonlijkheidsstoornis (platte tekst)