BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS - BEHANDELING

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Er is nooit maar één factor die bij iemand borderline veroorzaakt. Het zijn er altijd meer, en hoe die elkaar beïnvloeden verschilt ook weer per persoon. Omdat het leven van mensen met borderline zo wisselend en onvoorspelbaar verloopt, richt uw behandelaar zich er vooral op dat uw leven rustiger en stabieler wordt.

De meeste patiënten krijgen een ambulante behandeling. Dat betekent dat u naar een ggz-instelling gaat voor therapie of trainingen. Ze U krijgt een individuele behandeling of doet mee in een groep. U hoeft niet in de instelling te blijven.

Voor de borderline persoonlijkheidsstoornis bestaan verschillende behandelingen. Voorbeelden van behandelingen zijn de dialectische gedragstherapie (DGT), op mentaliseren gerichte behandeling (MBT), schematherapie (SFT) en op overdracht gerichte psychodynamische behandeling (TFP). Ook zijn er vaardigheidstrainingen om meer grip op emoties te krijgen (VERS).

Een deel van de patiënten heeft meer intensievere behandeling nodig. Dan krijgt u bijvoorbeeld dagklinische behandeling, klinische psychotherapie of langdurige maatschappelijke ondersteuning.