BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS - OORZAKEN

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

We weten niet precies hoe het komt dat iemand borderline persoonlijkheidsstoornis krijgt. Bijna altijd gaat het om een combinatie van factoren. Elke factor speelt een eigen rol bij het ontstaan van de stoornis.

Biologische factoren: ermee geboren worden
Het kan zijn dat iemand geboren wordt met een aanleg voor impulsief gedrag en stemmingswisselingen.

Psychologische factoren
Veel borderline patiënten hebben in hun leven heftige dingen meegemaakt. Ze zijn bijvoorbeeld als kind mishandeld door hun ouders, gepest op school, soms zijn ze verkracht of hebben veel met agressie te maken gehad. Mede hierdoor vinden veel patiënten het moeilijk om relaties met andere mensen aan te gaan. Aan de ene kant willen ze heel graag dat contact, maar aan de andere kant zijn ze er ook heel bang voor. Die ander kan je immers in de steek laten of je vertrouwen schaden.

Maatschappelijke omstandigheden
De samenleving verandert. Mensen leven steeds vaker op zichzelf. De sociale contacten zijn aan het veranderen en worden soms minder. Families leven vaak verspreid over Nederland, waardoor ze elkaar minder vaak zien. Vroeger waren mensen vaak nog lid van de kerk. En ze hadden veel meer contacten in de buurt, waar iedereen elkaar kende en voor elkaar zorgde. Sommige deskundigen denken dat mensen zich daardoor minder thuis voelen in de maatschappij, sneller eenzaam zijn en zich minder veilig voelen.