DELIER - ALGEMEEN

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


Wat is een delier?

Mensen met een delier zijn plotseling heel erg in de war, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Een delier lijkt op ijlen, wat kinderen soms doen als ze koorts hebben. Een delier komt dan ook meestal voor in combinatie met een lichamelijke ziekte. Een delier is niet zomaar een onschuldige bijwerking van een ziekte. Het is een signaal dat er iets ernstigs aan de hand is, dat onderzocht en behandeld moet worden. Een delier verdwijnt als de lichamelijke ziekte over is.

Hoe ontstaat een delier?
Een delier ontstaat als het de hersenen niet meer lukt om alle prikkels, die van binnen en buiten het lichaam de hersenen binnenkomen, samen te voegen tot één verhaal. Ze kunnen niet meer van alle informatie een logisch beeld van de werkelijkheid maken.

Een delier komt meestal voor bij mensen die al ziek zijn. Zij hebben bijvoorbeeld een longontsteking of hebben net een grote operatie gehad. Of ze hebben een hersenbeschadiging gekregen door een ongeluk of een hersenbloeding.

Een delier hoeft niet altijd te wijzen op een ernstige ziekte. Jonge kinderen raken al verward bij hoge koorts door een eenvoudige virusinfectie. Oude mensen, zeker mensen met (beginnende) dementie, kunnen soms al door een overvolle blaas verward raken.

Mensen denken vaak een delier komt door een alcoholverslaving. Maar de meeste mensen met een delier drinken niet of nauwelijks alcohol.

Waarschuw de huisarts als uw naaste plotseling erg in de war is
Mensen met een delier hebben zelf meestal niet door dat ze verward zijn, maar hun omgeving wel. Dat is meestal erg schrikken. Naasten zijn soms zelfs bang dat de verwarde persoon voorgoed zijn verstand heeft verloren. Gelukkig is dat meestal niet zo, en duurt de verwarring maar kort. Vaak liggen mensen al in het ziekenhuis voor zij verward worden. Maar het komt ook vaak voor iemand thuis plotseling erg in de war raakt. Dat kan het eerste duidelijke signaal zijn dat er iets ernstigs aan de hand is, en moet de huisarts worden gewaarschuwd.

Een delier is iets anders dan dementie
Een delier ontstaat snel, binnen uren of dagen. Dementie ontwikkelt zich langzaam, over maanden of jaren. Mensen met een delier zijn afwisselend helder van geest en suf, mensen met dementie zijn niet suf. De verschijnselen van een delier wisselen over de dag, die van dementie niet. Delier en dementie komt wel vaak samen voor, omdat mensen met dementie gevoeliger zijn voor het ontstaan van een delier.