DELIER - OORZAKEN

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


Een delier ontstaat doordat de hersenen tijdelijk niet meer goed werken. Dat komt door een (combinatie van) een uitlokkende factor of risicofactor. Een uitlokkende factor is bijvoorbeeld hoge koorts bij een virusinfectie. Een risicofactor heeft te maken hebben met iemands gevoeligheid voor een delier, zoals de nog niet volgroeide hersenen van het jonge kind.

Uitlokkende factoren
Er zijn twee typen uitlokkende factoren:

1. Ziekten van de hersenen zelf. Dit zijn bijvoorbeeld ontstekingen van de hersenen, zwellingen in de hersenen, kneuzingen van de hersenen, bloedingen in de hersenen of herseninfarcten.

2. Schadelijke invloed van buitenaf. Dit zijn bijvoorbeeld bijwerkingen van of vergiftigingen door medicijnen, grote operaties, plotseling stoppen met medicijnen, drugs of alcohol, infecties met koorts, bloedvergiftiging, veranderingen in de samenstelling van het bloed (in bijvoorbeeld het suikergehalte of zoutgehalte), nier- of leververgiftiging of te weinig zuurstof in het bloed.

Risicofactoren
Risicofactoren zijn de factoren in de hersenen waardoor iemand kwetsbaarder is om een delier te krijgen:

  • Leeftijd: de hersenen van jonge kinderen en de verouderde hersenen van oude mensen zijn kwetsbaarder dan van volwassen mensen.
  • Mensen van wie de hersenen zijn beschadigd hebben een grotere kans op een delier. Hersenbeschadiging kan zijn ontstaan door vroegere hersenverwondingen, door langdurig overmatig alcoholgebruik, door eerdere hersenbloedingen en infarcten en hersenziekten in het heden als dementie.
  • Mensen die al eens eerder een delier hebben gehad, hebben een grotere kans op herhaling.
  • Mensen die minder goed kunnen zien of horen hebben, ook een grotere kans op een delier.