DELIER - COLOFON

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.


Een delier komt voor bij mannen en vrouwen. Overal waar in deze folder en op dit onderdeel van de website ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.

Deze patiënteninformatie is met de grootste zorg samengesteld door een redactie bestaande uit psychiaters aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie of vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw psychiater of andere hulpverlener.
NVvP disclaimer

Auteur
I. Klijn

Huidige redactie van voorlichtingsmateriaal (2015)
R. Hoekstra (voorzitter)
R.E. Ruijne
M.J. Veldman-Hoek
M.A.V. van Verschuer

Eindredactie van oorspronkelijke folder
W. Smith-van Rietschoten