ABSTRACTS

Programma

Het programma van het NVvP Voorjaarscongres bestaat doorgaans uit een aantal plenaire sessies met nationale en internationale gastsprekers, aangevuld met een parallelprogramma.

Dit parallelprogramma wordt samengesteld uit de abstracts die worden ingediend. Zoals elk Voorjaarscongres beoordeelt de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) de ingediende abstracts, om op basis daarvan een gebalanceerd wetenschappelijk en state-of-the-art parallelprogramma samen te stellen. In lijn met het innovatieve en inhoudelijke karakter van het congres, probeert de CWA de abstractmodule ook continu te verbeteren.

- De deadline voor het indienen van abstracts is inmiddels verstreken -