ABSTRACTS

De abstractmodule voor de lustrumeditie van het Voorjaarscongres is gesloten.

Zoals elk Voorjaarscongres beoordeelt de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) de ingestuurde abstracts, om op basis daarvan een gebalanceerd wetenschappelijk en state-of-the-art programma samen te stellen. In lijn met het innovatieve en inhoudelijke karakter van het congres, probeert de CWA de abstractmodule continu te verbeteren.

Programma
Het programma van het NVvP Voorjaarscongres bestaat doorgaans uit een aantal plenaire sessies met nationale en internationale gastsprekers, aangevuld met een parallelprogramma.

Nieuw dit jaar in het parallelprogramma is het Team Based Science symposium
In de wetenschap wordt het werken in teams met diverse expertises en verbinding tussen disciplines steeds meer van belang. Hierbij kunnen nieuwe inzichten ontstaan als u ook werkt met disciplines buiten de psychiatrie, ook wel transdisciplinair onderzoek genoemd. Om hier meer aandacht voor te vragen, bieden we u de mogelijkheid om voor het congres in 2022 een Team Based Science Symposium in te dienen.

Klik hieronder voor meer uitleg over alle verschillende soorten sessies:

Symposia
Individuele lezing
Team Based Science
Discussiegroepen 
Workshops 
Clinical Cases
Posters