Abstract | Clinical Cases

Een Clinical Case (gevalsbeschrijving) is een sessie waarbij verdieping in een ziektebeeld en klinisch redenen tegelijkertijd plaats vinden. Hierbij speelt een actieve deelname een belangrijke rol. Gevalsbeschrijvingen zijn sessies waarbij de presentator zijn casus kort toelicht om daarna met een kleine groep deelnemers onder leiding van een voorzitter verder te discussiëren. Per sessie van 1,5 uur zullen 4 clinical cases behandeld worden. Per abstract kan 1 clinical case ingediend worden.

Een abstract voor een gevalsbeschrijving (max 1 A4) wordt volgens een vast format ingediend. Alle onderdelen van dit format moeten ingevuld worden. Het abstract bevat de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Achtergrond
  • Casus (achtergrond, huidige klinisch beeld, diagnostische overwegingen)
  • Leerdoelen
  • Literatuurverwijzing

Kortingsregeling sprekers
Sprekers voor het Voorjaarscongres krijgen een korting op de deelnamekosten. Voor een gevalsbeschrijving hebben maximaal twee sprekers recht op de sprekerskorting. Nodigt u iemand van buitenaf uit als spreker? Dat kan! Deze persoon kan zich dan inschrijven voor de betreffende sessie en betaalt geen deelnamekosten. Hij/zij heeft dan alleen toegang tot deze sessie en maakt dan gebruik van de sprekerskorting van één van de twee workshopleiders.