Abstracts | Poster

Een poster biedt onderzoekers de mogelijkheid hun werk te presenteren via de zogenaamde postersessies. De posters worden gedurende de 3 congresdagen opgehangen in een ruimte waar het publiek vaak langs komt. In het MECC is dit de Expo Foyer. De postersessies vinden plaats tijdens de lunch of borrel. Tijdens deze sessies zijn de onderzoekers aanwezig bij de poster en lichten ze hun onderzoek toe aan passerende collega's die dat wensen.

Een abstract (max A4) voor een poster wordt volgens een vast format ingediend. Alle onderdelen van dit format moeten ingevuld worden. Het abstract bevat de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Achtergrond
  • Doel
  • Methoden
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuurverwijzing

Kortingsregeling sprekers
Sprekers voor het Voorjaarscongres krijgen een korting op de deelnamekosten. Per poster krijgt één spreker korting.

Meer informatie over de tarieven en kortingen leest u vanaf februari 2022.