Abstracts | Individuele lezing

Een individuele lezing is een kort praatje van een individu (wetenschapper) over zijn/haar werk. De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) van de NVvP stelt op basis van de titels en de inhoud van de abstracts symposia samen. Deze ‘samengestelde’ symposia van 1,5 uur bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 lezingen en worden voorgezeten door een voorzitter, die de CWA aanwijst.

Een abstract voor een individuele lezing (max A4) wordt volgens een vast format ingediend. Alle onderdelen van dit format moeten ingevuld worden. Een abstract bevat de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Achtergrond
  • Doel
  • Methoden
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuurverwijzing