In de wetenschap wordt het werken in teams met diverse expertise en verbinding tussen disciplines steeds meer van belang. Hierbij kunnen nieuwe inzichten ontstaan als je ook werkt met disciplines buiten de psychiatrie, ook wel transdiciplinair onderzoek genoemd. Om hier meer aandacht voor te vragen organiseren we op het Voorjaarscongres in 2022 een symposium “team based science”.

Als je in een onderzoeksgroep werkt met meerdere disciplines waarbij je door het samenwerken tot nieuwe inzichten bent gekomen bij interpretatie van je data, dien dan je abstract in voor het Team Based Science Symposium.

Indien je abstract wordt geselecteerd dan kan je tijdens de presentatie de resultaten van de onderzoeksgroep bespreken, met de nadruk op de meerwaarde van het transdisciplinair werken Daarnaast zal er nog een korte discussie plaatsvinden waarin het proces van het opzetten van Team Based Science belicht wordt.

Binnen een symposium van 90 minuten geven meerdere teams een korte presentatie (15 a 20 min) over hun werk. Een symposium bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 lezingen en wordt in zijn geheel door één (onderzoeks)groep ingediend. Deze groep kiest zelf een voorzitter voor het symposium. 

Alle abstracts voor een symposium (max A4) worden volgens een vast format ingediend. Alle onderdelen van dit format moeten ingevuld worden. De abstracts bevatten de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Achtergrond
  • Doel
  • Methoden
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuurverwijzing

Naast de losse abstracts wordt nog een samenvatting over het gehele symposium ingediend.

Regeling sprekerskorting
Sprekers voor het Voorjaarscongres krijgen een korting op de deelnamekosten. Een symposium bestaat uit maximaal zes lezingen. Per lezing krijgt één spreker korting en per symposium krijgt één voorzitter korting. Nodigt u iemand van buitenaf uit als spreker? Dat kan! Deze persoon kan zich dan alleen inschrijven voor de betreffende sessie en betaalt geen deelnamekosten. Hij/zij heeft dan alleen toegang tot deze sessie en maakt dan gebruik van de sprekerskorting van één van de 4 of 6 sprekers.