Abstracts | Symposia

Standaard Symposium

Binnen een symposium van 90 minuten geven meerdere wetenschappers een korte presentatie (15 a 20 min) over hun werk. Een symposium bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 lezingen en wordt in zijn geheel ingediend. Deze indieners kiezen zelf maximaal twee voorzitters voor het symposium.


Team Based Science Symposium

In de wetenschap wordt het werken in teams met diverse expertise en verbinding tussen disciplines steeds meer van belang. Dit noemen we trans disciplinair onderzoek. Om hier meer aandacht voor te vragen organiseren we op het Voorjaarscongres in 2024 een symposium “Team Based Science”, net als tijdens het VJC 2023.

Werk je in een onderzoeksgroep met disciplines met diverse achtergronden?  En kun je in een symposium inhoudelijk duidelijk maken hoe deze verschillen elkaar aanvullen en jullie wetenschappelijke output naar een hoger niveau tilt? Dien dan je abstract in voor het Team Based Science Symposium. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.


State of the Art Symposium

In een ‘State-of-the-Art symposium’ kunnen maximaal 3 sprekers een wetenschappelijk overzicht geven van de actuele stand van zaken over een specifiek onderwerp. In tegenstelling tot reguliere symposia waar sprekers resultaten van eigen onderzoek presenteren, is het presenteren van eigen onderzoeksresultaten bij een ‘State-of-the-Art symposium’ geen vereiste, het kan ook gaan om een kritische beschouwing van de onderzoeksliteratuur en vertaling hiervan naar de klinische praktijk. Wel moet het gaan om een wetenschappelijke beschouwing, waarbij het duidelijk is dat de presentator(en) aantoonbare expertise en overzicht heeft over de actuele wetenschappelijke stand van zaken op het desbetreffende onderwerp.

Een State of the Art symposium wordt afgesloten met een discussie met panel en zaal. In het panel dienen minimaal 2 en maximaal 3 ervaringsdeskundigen te zitten. De indieners moeten deze ervaringsdeskundigen zelf uitnodigen en al bij indiening de namen invoeren. De CWA adviseert indieners de discussie zorgvuldig voor te bereiden met de ervaringsdeskundigen en voorzitter/sprekers.Alle abstracts voor een symposium (max A4) worden volgens een vast format ingediend. Alle onderdelen van dit format moeten ingevuld worden. De abstracts bevatten de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Achtergrond
  • Doel
  • Methoden
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuurverwijzing

Naast de losse abstracts wordt nog een samenvatting over het gehele symposium ingediend.

Kortingsregeling sprekers

Sprekers voor het Voorjaarscongres krijgen een korting op de deelnamekosten. Een symposium bestaat uit maximaal zes lezingen. Per lezing krijgt één spreker korting en per symposium krijgt één voorzitter korting.

Naar online inschrijfmodule