PSYCHOTHERAPIE - ALGEMEEN

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. Als u psychotherapie krijgt, voert u een aantal gesprekken met een therapeut. Dat is meer dan ‘gewoon praten’: u leert in psychotherapie onder andere wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Dat oefent u bijvoorbeeld door op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen u en de mensen in uw directe omgeving. Psychotherapie kan u stimuleren om onbekende kanten van uzelf te ontdekken.

Aan het begin van de behandeling stelt de therapeut met u een behandelplan op. Daarin staat het volgende:

  • wat uw klachten zijn en aan welke problemen u in de therapie gaat werken.
  • welke soort therapie u heeft afgesproken met uw therapie
  • welke doelen u wilt bereiken met de behandeling


Wanneer werkt psychotherapie?
Psychotherapie wordt met succes gebruikt in de behandeling van diverse psychische klachten of psychiatrische stoornissen. Psychotherapie werkt alleen als u zelf actief meewerkt aan de therapie. Dat betekent dat u zoveel mogelijk eerlijk vertelt wat er in u omgaat, wat u denkt en voelt. Verder is het nodig dat u ook tussen de therapiegesprekken in met de therapie ‘bezig’ bent, bijvoorbeeld door over bepaalde zaken na te denken, of door gevoelens en gedachten thuis te noteren.
Psychotherapie is dus ‘hard werken’. Het kost tijd en energie. Psychotherapie werkt daarom niet goed bij mensen die ernstig verward (‘psychotisch’) zijn of bij mensen die vaak alcohol drinken of drugs gebruiken. Als iemand veel sociale problemen heeft zoals grote schulden of dreigende uithuiszetting is het beter om eerst die problemen aan te pakken, en pas daarna aan psychotherapie te beginnen.

Pillen of praten?
Vaak vragen mensen zich af wat bij psychische problemen beter is: medicijnen of psychotherapie (‘pillen of praten’). Bij veel stoornissen kunnen zowel medicijnen als psychotherapie goed effect hebben. Psychotherapie en medicijnen zijn bovendien prima te combineren. U kunt overleggen met uw huisarts of therapeut wat in uw geval het beste is. Naast de aard van de klachten, speelt uw eigen voorkeur hierbij een belangrijke rol. Bij ernstige depressies of verwardheid kan het nodig zijn eerst medicijnen te nemen voordat psychotherapie mogelijk is.