EETSTOORNIS - BEHANDELING

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Hoe korter je een eetstoornis hebt en hoe jonger je bent, des te groter is de kans op herstel. Het is echter moeilijk om op eigen kracht van een ernstige eetstoornis te genezen. Daarom is het belangrijk dat je hulp zoekt.

Behandeling met voorlichting en therapie
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen en verloopt in fasen.

In de eerste stap moeten jij en je familie goede voorlichting te krijgen over de ziekte. Aan de ene kant moeten de meest urgente problemen worden opgelost door je normale eetpatroon weer te herstellen. Daarbij besteedt de arts of therapeut ook aandacht aan het verstoorde beeld dat je hebt van je lichaam. Aan de andere kant moet je op zoek naar manieren waarmee je om kunt gaan met spanningen, onzekerheden en verdriet.

Bij ernstige ondervoeding voelen patiënten weinig of weten ze niet wat ze voelen. Pas als je weer in een redelijke lichamelijke conditie bent, kan je met psychotherapie beginnen. De meest toegepaste vormen van psychotherapie zijn cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie en groepstherapie. Vooral cognitieve gedragstherapie blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek zeer succesvol bij met name bulimia nervosa en de eetbuistoornis.

  • Cognitieve gedragstherapie richt zich vooral op het eetgedrag. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de onderliggende emoties en gedachten. Zo vergroot je je inzicht in je ziekte. Vaak stelt de gedragstherapeut concrete doelen die je binnen een bepaalde tijdsperiode moet bereiken. Tijdens de behandeling moet je probleemgebieden aangeven en praktische stappen noemen om hierin verandering te brengen. Voorbeelden van probleemgebieden zijn eetgedrag, je beeld van jezelf en relaties.
  • Gezinstherapie is vooral geschikt voor jonge patiënten die nog bij hun ouders wonen en bij wie de ziekte nog maar kort bestaat. De therapie wordt in veel gevallen gecombineerd met individuele therapie voor de patiënt.
  • Groepstherapie is vooral voor bulimia patiënten geschikt. Je voelt je door de symptomen vaak geïsoleerd. Het praten in een groep met medepatiënten helpt dan veel. Het leidt soms al snel tot een vermindering van het aantal vreetbuien. Het blijkt dat patiënten vaak meer openstaan voor uitleg en kritiek van andere groepsleden dan van de therapeut. Omdat de andere patiënten het eetprobleem zelf aan den lijve ondervinden, durven zij ondanks hun schaamte elkaars problemen en gedrag eerder te bespreken. Met andere woorden: de kracht van het groepsproces kan genezend werken. Daarnaast is de groep een veilige plek om nieuwe sociale rollen te oefenen. Je kunt hier in een veilige omgeving oefenen in het uiten van kritiek en het uitkomen voor je eigen meningen.


Behandeling met medicijnen

Voor anorexia nervosa zijn er op dit moment geen effectieve medicijnen bekend.
Sommige antidepressiva hebben op de korte termijn een gunstig effect bij de behandeling van bulimia nervosa. Het heeft wel de voorkeur om een eventuele behandeling met antidepressiva te combineren met psychotherapie.