EETSTOORNIS - OORZAKEN

Let op: Deze pagina's bevatten verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Over de oorzaken van anorexia nervosa en bulimia nervosa is nog maar weinig bekend. We vermoeden dat biologische, sociale en psychologische factoren van invloed kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat erfelijkheid een rol speelt. Ook kunnen ernstige traumatische ervaringen in de jeugd, zoals incest, eetproblemen veroorzaken. Vroeger werd wel gedacht dat de oorzaak of ‘schuld’ lag bij ouders of opvoeding. Daar is men op teruggekomen.

In onze maatschappij geldt de norm ‘slank is mooi’. Dat legt een grote druk op vrouwen die aan dit ideaalbeeld willen voldoen. In westerse landen hebben de meeste vrouwen wel eens aan de lijn gedaan. Anorexia nervosa begint vaak met gewoon lijnen bij een normaal gewicht.