Printbare versie

De complete tekst van de NVvP patiënteninformatie over persoonlijkheidsstoornissen kunt u hieronder in een pdf-bestand downloaden.
De tekst is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van de NVvP, behalve daar waar andere bronnen worden vermeld.
Overname en/of verspreiding van de tekst is toegestaan onder voorwaarden

Folder Persoonlijkheidsstoornis (platte tekst)