PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS- OORZAKEN

Waar wordt een persoonlijkheidsstoornis door veroorzaakt?
Dé oorzaak van een persoonlijkheidsstoornis bestaat niet. Bijna altijd gaat het om een combinatie van twee factoren, die allebei voor ongeveer de helft de stoornis veroorzaken:

  • Aanleg: ermee geboren worden
    De aanleg bepaalt de kenmerken die iemand vanaf zijn geboorte meekrijgt. Mensen noemen dat vaak een temperament. Iemand is bijvoorbeeld heel verlegen, doet veel dingen zonder er bij na te denken (is impulsief) of trekt heel graag de aandacht naar zich toe (is extravert).
  • Omgeving: negatieve ervaringen of maatschappelijke factoren
    Omgevingsfactoren bestaan uit negatieve ervaringen en problemen in de jeugd. Maar ook de maatschappij of cultuur waarin u leeft is van invloed. Leeft u in een cultuur waarin mensen het belangrijk vinden dat je bescheiden moet zijn, dan zal u met een druk, open en impulsief temperament eerder vast lopen. Als u van nature meer gesloten of terughoudend bent, kunt u buiten de boot vallen in een samenleving waarin mensen vooral succes hebt als ze ‘haantje de voorste’ zijn.


Aanleg en omgeving beïnvloeden elkaar. Als iemand bijvoorbeeld verlegen van aard is, kan hij gepest of buitengesloten worden op school, waardoor hij nog verlegener wordt. Als iemand impulsief is, begeeft hij zich sneller in situaties die gevaarlijk zijn. Juist deze situaties ‘dagen’ hem uit tot impulsieve handelingen. Als iemand veel nare dingen meemaakt in zijn jeugd (mishandeling, ernstige ziektes, verlies van ouders) kan dat leiden tot een sterke persoonlijkheid, als zo iemand bij geboorte veel positieve eigenschappen heeft meegekregen (doorzettingsvermogen, creativiteit, soepel met dingen op kunnen gaan). Maar meestal zijn negatieve ervaringen in de jeugd een risico voor de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis.