POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSS) - MEER INFO

Richtlijn Angststoornissen
Behandelrichtlijn

Federatie opvang
Brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Angst, dwang en fobiestichting
Landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten

Stichting FobieVrienden
Organisatie die zich inzet voor mensen die lijden onder angststoornissen en depressieve stoornissen

Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKad)
Kenniscentrum dat zich richt op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren

Cogis/ Kind en trauma
Kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld