POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSS) - MEER INFO

Richtlijn Angststoornissen
Behandelrichtlijn

Federatie opvang
Brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Angst, dwang en fobiestichting
Landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten

Stichting FobieVrienden
Organisatie die zich inzet voor mensen die lijden onder angststoornissen en depressieve stoornissen

Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKad)
Kenniscentrum dat zich richt op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren

ARQ Centrum'45
Landelijk expertisecentrum voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten bij wie eerdere behandelingen niet hebben geleid tot verbetering of die om andere redenen niet elders terecht kunnen. Onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.