POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSS) - OORZAKEN

Wanneer ontstaat PTSS?
Verschijnselen van een PTSS ontstaan alleen na een psychotrauma. Meestal beginnen ze kort na de traumatische gebeurtenis. Een enkele keer komt ontstaan de klachten pas na vele maanden of jaren. Daar is dan bijna altijd een bijzondere aanleiding voor.

Waardoor wordt PTSS veroorzaakt?
We weten nog niet precies waarom de een wel en de ander geen PTSS ontwikkelt na een trauma. We weten wel dat een aantal oorzaken een belangrijke rol speelt:

  • De aard van de gebeurtenis en de betekenis die mensen er aan geven. Mensen ervaren de ene gebeurtenis als ernstiger dan de andere. Zo leiden oorlogen tot meer klachten dan een natuurramp. Ook seksueel geweld zoals incest of verkrachting leiden vaker tot trauma’s en PTSS dan andere gebeurtenissen.
  • De ernst en de duur van de gebeurtenis. Als de gebeurtenis erger is of langer duurt, zijn er meer mensen die traumatische klachten krijgen.
  • Ook lijkt een biologische kwetsbaarheid van het individu een rol te spelen bij het ontstaan van een PTSS. We weten uit onderzoek dat de regulering van het stresshormoon cortisol bij mensen met PTSS uit balans is. Het stress-systeem is als het ware verkeerd afgesteld. Dat kan bijvoorbeeld komen door nare ervaringen op heel jonge leeftijd. Een andere mogelijkheid is dat de genen een minder stabiel stress-systeem veroorzaken.


Wat beschermt tegen PTSS?
De kans op het ontstaan van PTSS wordt kleiner als u goed wordt opgevangen door uw naasten. Hun steun en erkenning van wat u heeft meegemaakt werkt troostend. Ook de manier waarop u in het verleden geleerd heeft met problemen om te gaan is van belang. Iemand die niet bij de pakken neerzit en problemen actief aanpakt heeft minder kans op het ontwikkelen van een PTSS. Al dit soort factoren noemen we beschermende factoren.

Wat gebeurt er in de hersenen?
Bij PTSS zorgen de onrustige herinneringen voor grote angst. Er is nog niet zoveel onderzoek gedaan naar wat er dan in de hersenen gebeurt. Wel weten we dat verschillende stoffen, de zogenaamde boodschapperstoffen (ook wel neurotransmitters genoemd) in de hersenen een rol spelen bij het overbrengen van informatie. Bij een PTSS is de balans en de beschikbaarheid van deze boodschapperstoffen verstoord geraakt. Hierdoor zijn sommige delen van de hersenen te actief, andere juist te weinig actief. Bij een geslaagde behandeling herstelt deze balans zich weer.