POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSS) - TIPS

Tips voor als u zelf een schokkende gebeurtenis heeft meegemaak

  • Het is normaal om na het meemaken van een schokkende gebeurtenis gespannen te zijn, veel aan het gebeuren te moeten denken en erover te dromen. Deze verschijnselen gaan meestal vanzelf over.
  • Neem genoeg rust als u erg gespannen bent.
  • Zoek hulp via de huisarts als u veel angst blijft houden of als u merkt dat u PTSS begint te krijgen. Dat voorkomt dat uw problemen erger worden.


Tips voor als uw naaste een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt

  • Steun en een luisterend oor belangrijk voor een goede verwerking.
  • Steun uw naaste zo nodig bij het vragen om hulp, bijvoorbeeld als er veel schaamte bestaat.