ONVERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN - BEHANDELING

Met een behandeling die zich specifiek richt op uw klachten kunnen uw klachten verminderen en verbetert de kwaliteit van uw leven. Meestal adviseren artsen, psychiaters, psychologen en andere therapeuten een ‘meersporen-beleid’: dan wordt er zowel naar de lichamelijke, psychische als sociale kanten van uw klachten gekeken. Veel therapieën combineren ‘praten over de klachten’ met aandacht voor u de lichamelijke klachten fysiek ervaart. Veel toegepaste psychotherapieën (gesprekstherapieën) zijn cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie en groepstherapie. Mogelijk krijgt u een combinatie van verschillende therapieën aangeboden.

1. Cognitieve gedragstherapie
U leert hoe u de negatieve spiraal kunt doorbreken die uw klachten in stand houden. U onderzoekt de negatieve gevolgen die de onverklaarde klachten hebben voor uw lichaam, de manier waarop u denkt, zich gedraagt, uw emoties en sociale leven. U gaat uw eigen manier van denken over klachten herkennen. Vervolgens leert u hoe u deze gedachten kunt veranderen. Zo kunt u op een andere manier met de klachten om gaan, en de invloed van uw onverklaarde klachten op uw leven verkleinen.

2. Gezins- en relatietherapie
Tijdens deze therapie bespreekt u met de therapeut en uw partner en gezinsleden over hoe uw onverklaarde klachten de relaties binnen het gezin beïnvloeden. U krijgt advies hoe u op een andere manier naar de klachten kan leren kijken, en wat aan de relaties binnen het gezin en de relatie veranderd kan worden zodat u zich beter gaat voelen.

3. Groepstherapie
U krijgt in een groep met andere patiënten met dezelfde problemen therapie. Dat heeft veel voordelen. U ontmoet lotgenoten, bij wie u veel van uw eigen problemen zal herkennen. Dat geeft u het gevoel dat u er niet alleen voor staat. U kunt ervaringen uitwisselen en onderling elkaar op nieuwe ideeën brengen. U krijgt ook voorlichting over onverklaarde klachten. In een veilige sfeer oefent u met nieuwe manieren van denken en doen. Sommige groepstherapieën richten zich vooral op het onderlinge gesprek. Andere groepstherapieën richten zich meer op samen oefenen.

4. Andere therapieën
Veel toegepaste andere vormen van behandeling zijn op het lichaam gerichte therapieën zoals fysiotherapie, ontspanningstherapie, kunstzinnige of creatieve therapie en aandachtsgerichte therapie. Ook werkbegeleiding valt hier onder.

Psychologische begeleiding is er om u te helpen bij uw situatie
Sommigen mensen vinden het moeilijk om de stap te zetten naar psychologische begeleiding. Zij hebben een negatief idee over psychologische begeleiding. Bij hen overheerst het vooroordeel dat ‘psychisch’ gelijk staat aan ‘gek’, ‘slap’ of ‘eigen schuld’. Of zij denken ‘ik heb gefaald’. Maar dat is een misverstand. Onverklaarde klachten zijn geen reden om te denken dat uw iets fout heeft gedaan. Dat artsen uw klachten niet kunnen verklaren betekent niet dat u zelf schuld heeft aan de klachten. U krijgt psychologische omdat u in een moeilijke situatie zit en hulp kan gebruiken.

Medicijnen
Voor onverklaarde klachten bestaan geen medicijnen. De arts weet immers niet waar uw klachten vandaan komen, dus hij kan ze daardoor ook niet aanpakken bij de bron. Er zijn wel medicijnen die uw klachten kunnen verlichten:

  • medicijnen die helpen om pijnklachten te verminderen (pijn-reducerende medicatie)
  • ontspannende middelen bij veel stress en spanning
  • medicijnen die angstklachten verminderen (angst-reducerende middelen)
  • medicijnen die stemmingsklachten verminderen (anti-depressiva)


Het is zelden genoeg om alleen met medicijnen de klachten te bestrijden. Daarom worden medicijnen bijna altijd gecombineerd met een vorm van therapie zoals hierboven beschreven.