SOCIALE FOBIE - TIPS

Tips voor patiënten en hun naasten

•    Blijf niet met de klachten zitten, maar zoek hulp.
•    Zoek afleiding.
•    Praat erover met anderen en lees erover.
•    Streef naar herstel van het normale functioneren.
•    Oefen actief.
•    Stimuleer de patiënt met oefenen of met het volhouden van de medicamenteuze behandeling.